Gaujmalas dabas un vēstures takas izveide Jaunpiebalgā

  • 14982.00
  • Jaunpiebalgas pagasts
  • Nodibinājums “GAUJAS FONDS”

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:

  1. Gaujmalas dabas un kultūrvēstures vērtību inventarizācija un pasākumu cikls: piesaistīt sertificētus dabas aizsardzības ekspertus - upju biotopu eksperts, zālāju (pļavu un ganību) biotopu eksperts, ornitologus, bezmukurkaulnieku ekspertu, kā arī vēsturnieku, kurš veiktu Jaunpiebalgas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un dokumentēšanu, kā arī sagatavos ieteikumus Gaujmalas takas izveidei.
     
  2. Gaujmalas takas koncepta izstrāde un dizaina pamatprincipi: dizaina ekspedīcija, dabas un kultūrvēstures ekspertīzē balstītu dizaina pamatprincipu izveide (t.sk. izmantojamā stilistika un krāsas, dažādu takas posmu dizainiska sasaiste vienotā projektā), tehnisko dokumentu sagatavošana, konsultācija, vizualizācija. Plānots piesaistīt sertificētu ainavu arhitekti Līgu Jumburgu.
     
  3. Atpūtas vietas labiekārtošana pie dzelzceļa tilta: tiks izveidota labiekārtota atpūtas vieta pie Gaujas - vietā, kur tā krustojas ar dzelzceļa tiltu, “zaļo dzelzceļu”. Daļu no paredzētajiem darbiem plānots veikt, rīkojot publisku talku. Atpūtas vietā tiks ierīkota peldvieta, ugunskura vieta, soliņi videi draudzīgai ikdienas atpūtai un svētku reizēm vietējiem iedzīvotājiem un Jaunpiebalgas viesiem.

Projekta galvenā mērķa grupa ir Jaunpiebalgas iedzīvotāji. 

253 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi