Klabes meža parks - aktīvās atpūtas vieta Mārsnēnos

  • 8636.29
  • Mārsnēnu pagasts
  • Madara Melbārde- Žukova

Mārsnēnu kopienas projekts "Klabes meža parks" skicēts, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus par nepieciešamību pēc aktīvas atpūtas vietas dabā. Projekts veicinātu vietējo iedzīvotāju un pašvaldības sadarbības nozīmi. Idejas mērķis ir izveidot "Klabes meža parku" visā Klabes Birzs teritorijā. Lai uzsāktu idejas realizēšanu, nepieciešams veikt celmu frēzēšanu un platības rekultivācijas darbus.

Kopiena ir izveidojusi skices ar plānojumu, kuru vēlētos redzēt šajā teritorijā. Par teritorijas sakopšanas prioritātēm izvirzīta teritorijas atbrīvošana no celmiem un dokumentācijas sagatavošana, kas uzsāktu idejas virzību.

Dabas takā tiktu izveidoti pastaigu celiņi, izvietotas mārsnēniešu darinātas skulptūras no dabas materiāliem, kas radītu interesantu un māksliniecisku vidi, atpūtas vieta ar galdiem, soliem un ugunskura vietu. Ir iecerētas atpūtas vietas bērniem, dabu izzinošas aktivitātes, kā arī tiktu nodrošināta piemērota vide pastaigām kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem.

Projekts būs publiski pieejams, radošs un veicinātu sabiedrības savstarpējo sadarbību kopējam mērķim. 

521 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi