Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta Jaunraunā

  • 14910.31
  • Priekuļu pagasts
  • Anete Darģe

Jaunraunā, “Baižēnu” māju šķūņa drupu vietā, kurā 1949.gadā naktī uz 25.martu tika turēti 40 Jaunraunas pagasta iedzīvotāji, lai no rīta to ceļš vestu tālāk uz Lodes dzelzceļa staciju un Sibīriju, ir izveidota piemiņas vieta politiski represēto personu piemiņai. Piemiņas vieta ir unikāla ar to, ka saglabātas sķūņu drupas un sliedes fragments, tādējādi šo vietu uzturot dzīvu. Šī vieta ir svarīga vietējai kopienai, jo tā atgādina par mūsu valsts vēsturi, izrāda cieņu un piemiņu tām personām, kuras cieta šī šausmīgā notikuma dēļ, un aicina būt pateicīgiem, ka dzīvojam brīvā Latvijā.

Projekta galveno mērķa grupu veido Cēsu novada Priekuļu apvienības teritorijas iedzīvotāji – cilvēki, kuru ģimenes locekļi, draugi izsūtīti no šīs vietas un kuri apmeklē šo piemiņas vietu; skolēni, kuri dodas izglītojošos braucienos uz piemiņas vietu, lai iepazītu tuvāk mūsu valsts vēsturi; iedzīvotāji, kuri šo vietu apmeklē citu iemeslu dēļ.

Projekta ideja ir iekšpus mūriem noņemt auglīgās augsnes kārtu, uzbērt apmēram 10 cm sijātu smilti vai granti, uz kuras Jaunraunas ceļu kartes formā izveidot laukakmeņu takas, kurām abās pusēs salikt laukakmeņus, kuros iegravēti māju nosaukumi, no kuriem ir izvestie. Pieminekli, kurš patlaban ir mūru priekšpusē novietot iekšpusē centrā. Mūrētos stabus/sienas iekonservēt, lai nebojājas tālāk, vismaz uzliekot jumtiņus.

Mūru iekonservēšana un stilizētas kartes izveide mūru iekšpusē, kuru apmeklētāji varēs izstaigāt un iepazīties ar māju nosaukumiem un teritoriālo izvietojumu, ne tikai palīdzēs saglabāt vietu un tās nesto piemiņu, bet arī piesaistīs aizvien jaunus apmeklētājus, tādējādi izglītojot par mūsu valsts vēsturi un tās vērtību aizvien plašākai sabiedrības daļai. Ticu, ka vēstures iepazīšana ne tikai caur vēstures grāmatām, bet arī reālām notikumu vietām, mūs veido par izglītotām, iecietīgām personībām, kuras izprot vēstures notikumu skarbās sekas un pastāv par to, lai tās neatkārtojas arī mūsdienās.

 

70 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi