Lai bērniem un vecākiem prieks!

  • 14996.74
  • Vecpiebalgas pagasts
  • Lelde Burdaja

Vecpiebalgas daudzdzīvokļu māju "Elektroni", "Piebaldzēni", "Priedulāji" un Alauksta iela 1 iekšpagalms ir ideāla vieta bērnu (sevišķi pirmsskolas vecuma bērnu) rotaļām un laika pavadīšanai svaigā gaisā. Teritorija ir koku un krūmu ieskauta, norobežota no māju piebraucamā ceļa, līdz ar to vecākiem nav jāuztraucas ne par ielas tuvumu un garām braucošām automašīnām, ne par blakus esošām ūdenstilpnēm, kas sastopamas citviet Vecpiebalgā.

Iekšpagalms ir vieta, kur satiekas bērni un viņu vecāki gan no blakus esošām daudzdzīvokļu mājām, gan nedaudz tālāk esošām privātmājām. Šobrīd teritorijā ir pieejamas vēl padomju laikā uzstādītās metāla šūpoles, kas ir bīstamas bērnu drošībai, smilšu kaste, kam nepieciešams atjaunot rāmi un nomainīt smiltis, salīdzinoši nesen uzstādīts vingrošanas elements un vecāku pašu spēkiem uzbūvēta rotaļu mājiņa. Kopumā rotaļu laukums ir fiziski un morāli novecojis, tas nav drošs bērniem un neatbilst mūsdienu prasībām. Rotaļu laukuma atjaunošana ir svarīgs elements vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Ņemot vērā, ka Vecpiebalgā pie vidusskolas pirms dažiem gadiem ir izveidots jauns un plašs rotaļu laukums, kas tomēr vairāk ir paredzēts skolas vecuma bērniem, šī rotaļu laukuma mērķa grupa būtu pirmsskolas vecuma bērni, kopumā ap 40 bērnu.

Rotaļu laukums sastāvētu no 3 x 3 metrus lielas smilšu kastes, šūpoļu kompleksa ar divām sēdvietām un atbilstoša smilšu seguma šūpoļu drošības zonā, kā arī četru platformu rotaļu kompleksa ar interaktīviem elementiem, kas veicina bērnu domāšanu, intelektuālo un fizisko attīstību, sensoro iemaņu un līdzsvara sajūtas trenēšanu un smalkās motorikas attīstību. Vecāku ērtībām rotaļu laukums būtu aprīkots ar soliņu.

231 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi