Liepas neatklātais dārgums – meža izziņas takas

  • 14951.43
  • Liepas pagasts
  • Mētra Augškāpa

Jau vairāk kā desmit gadus Liepas centrā lēnām, bet pamatīgi no pilnīgas kailcirtes aug un attīstās jauns mežs. Tas ilgstoši “slēpies” aiz biezokņa tēla, lai gan atrodas ciemata galvenās ielas ainavas telpā un  vienmēr bijis klātesošs. Liepas mežs un kopiena aug kopā un veido Liepu vēl skaistāku.

Ar šo projektu Liepai ir nebijusi iespēja atklāt šīs aizaugušās teritorijas potenciālu kļūt par:

  • atvērtu, gaišu pastaigu vietu ģimenēm, veidojot ērtu celiņu tīklu ar koksnes šķeldas segumu, atpūtas soliem, atkritumu urnām u.t.t.;
  • meža izziņas vietu, paredzot informatīvas norādes par teritorijā atrodamiem kokiem, putniem, mežā notiekošiem procesiem – plānots daļu no meža atstāt dabisku, lai var novērot tā pārvērtības;
  • Liepas pamatskolas āra “zaļajām” klasēm un krosa skriešanas vietu.

Teritorijas labiekārtošanas darbus paredzēts sadalīt 2 kārtās. Šī konkursa ietvaros tiek plānots veikt pirmo kārtu – izpētīt teritoriju, veikt kopšanas cirti un izveidot pastaigu celiņus. Jau attīrot biezokni un izveidojot  celiņu struktūru, vietai tiek “iedota” dzīvība un iespēja attīstīties tālāk. Visbiežāk tieši nelielas, konsistentas darbības rada vislielāko ilgtermiņa efektu.

Liepai būs augt! 

391 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi