Piestāj Kaivē!

  • 10000.00
  • Vecpiebalgas pagasts
  • Biedrība “Līdzās”

Kaives muižas parks ir iemīļota vietējo iedzīvotāju kopā sanākšanas vieta – estrādē vasaras sezonā tiek organizēti brīvdabas pasākumi, vietējie iedzīvotāji pavada brīvo laiku, atpūšoties pie dabas. Paveiktie darbi Kaives muižas parkā ir kā vizītkarte tam, kā notiek pagasta attīstība.

Veicinot iedzīvotāju brīvā laika iespēju dažādošanu, Kaives muižas parkā vēlamies izveidot lapeni formālām un neformālām norisēm. Parka teritorija veidojas ar daudzveidīgām izklaides, atpūtas un veselīga dzīvesveida īstenošanas iespējām. Āra lapene paplašinātu iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanas iespējas – āra darbnīcas un meistarklases, svētku svinēšanu.

44 balsis


Balsošana noslēgusies