Pirmsskolas rotaļu laukuma rekonstrukcija

  • 7647.20
  • Cēsu pilsēta
  • Inese Volkova

Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas āra rotaļu laukuma esošās konstrukcijas ir nokalpojušas, tāpēc ir nepieciešamība tās atjaunot. Projekta idejas galvenā persona ir bērns. Aptaujājot bērnus par to, ko viņiem patīk darīt spēļu laukumā, galvenās atbildes bija – kāpt un spēlēties ar citiem. Tāpēc projekta mērķis ir atjaunot Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas rotaļu laukumā kāpšanas konstrukciju, rotaļu mājiņu un smilšu kasti – vietas, kurās notiek sarunas, draudzēšanās, tiek spēlētas lomu spēles.

Galvenā mērķgrupa ir 80 pirmsskolas bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Rotaļu laukumu varētu izmantot ne tikai bērni, kuri apmeklē Cēsu 2.pamatskolu, bet arī audzēkņi no citām pirmsskolas izglītības iestādēm, jo tajā būtu iespēja droši organizēt sporta un saliedēšanās spēles 5-6 gadus veciem bērniem. Projekta īstenošana sniegs bērniem iespēju gūt pozitīvas emocijas, attīstīt savas motorikas prasmes, kā arī sadarbojoties izzināt pasauli atrodies ārtelpā. Kvalitatīvs rotaļu laukums ir nozīmīgs, lai bērni kļūtu veselīgāki, draudzīgāki, līdzcietīgāki. 

329 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi