Vecpiebalgas Ūdensrožu dīķa labiekārtošana

  • 14627.94
  • Vecpiebalgas pagasts
  • Laura Prūse

Lai attīstītu un padarītu funkcionālāku un pieejamāku Ūdensrožu dīķi Vecpiebalgas centrā, projektā tiek piedāvāts labiekārtot dīķa teritoriju ar taku, kuru plānots izveidot gar dīķa krastu, kas savienotu tiltu un "Top" veikala stāvlaukumu, tādējādi nodrošinot drošāku un ērtāku pieeju no šosejas P30. Projekts paredz atjaunot tiltu pāri dīķim, kā arī izveidot jaunu laipu pie dīķa.

Vecpiebalgas Ūdensrožu dīķis ir vieta, kur sezonas laikā piestāj ievērojams skaits garāmbraucēju un tūristu. Tas ir objekts, ar ko vietējie iedzīvotāji lepojas vietējā mērogā, kā arī Vecpiebalgas ūdensrožu vārds tiek nests pasaulē. Vieta ir publiski pieejama ikvienam, to var pamanīt no šosejas.

Realizējot šo projektu, vietējai sabiedrībai būtu par vienu labiekārtotu vietu vairāk, tiktu radīta iespēja paplašināt ikdienas pastaigu maršrutus. Šo vietu iecienījuši vecāki ar bērniem, jo iespējams no dīķa laipas pabarot zivtiņas, kā arī dīķa teritorijā var novērot putnus. Ūdensrožu dīķis atrodas pašā Vecpiebalgas centrā, tāpēc ir īpaši svarīgi to padarīt vēl pievilcīgāku un drošāku visām sabiedrības grupām: vietējai kopienai un arī tūristiem.

Otrpus ceļam ir Vecpiebalgas viesistaba, kurā tiek organizēti tirdziņi, birzītē ir skatuve, kur notiek koncerti. Realizējot projektu, Ūdensrožu dīķis iekļautos un papildinātu šo kompleksu. Šī teritorija ir vietējās kopienas un tās viesu pulcēšanās vieta, kuru nepieciešams turpināt darīt vēl pieejamāku un drošāku. Konsultējoties ar Vecpiebalgas saimnieciskās daļas vadītāju Andri Lapiņu, ainavu dizaineri Vinetu Radziņu un uzņēmēju Andi Dzeni, mēs redzam, ka projekts ir realizējams un tas sniegs nozīmīgu ieguvumu Vecpiebalgas attīstībai.

720 balsis


Balsošana noslēgusies

Pielikumi