Veloceliņš Āraiši-Cēsis 1.posms

  • 14883.00
  • Amatas pagasts
  • Āraišu biedrība

P20 šoseja ar lielu un ātru satiksmes plūsmu, nelielo attālumu starp Āraišiem un Cēsīm padara nepārvaramu velosipēdistiem un gājējiem. Projekts paredz pārveidot veco Āraišu -Cēsu ceļa posmu līdz krustojumam (no V293 līdz P20) par velo un gājēju ceļu un nākotnē to savienot ar Līvu veloceliņu.

Vecais ceļš ir jāattīra un jāatjauno bojātais tilts pār Simtupīti. Tilts ir vizuāli skaists, tāpēc saglabājams un atjaunojams tā oriģinālais izskats. Tas var kalpot kā interesants apskates objekts šajā posmā, stāstot stāstu par vēsturisko satiksmi. Eksponējams arī blakus esošais krustakmens, līdz ar ko iecerētā veloceliņa posms veidotos kā vēl viens interesants punkts Āraišu kultūrainavā. Projektā vēlamies uzsākt droša veloceliņa izveidi, kas ir gan ainavisks, gan ar bagātu vēsturi.

Tas būtu ilgtermiņa projekta pirmais posms, kurā paredzēta:

1) tilta rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde;

2) vecā ceļa sākumposma attīrīšana (110m līdz tiltam – jāattīra apaugums, jāizved izgāztā gunts uz ceļa, aiz tilta jānoņem tikai no asfalta apaugums, upē pie tilta jāiztīra koku sanesumi un bebru dambis);

3) teritorijas labiekārtošana, eksponējot pie tilta esošo krustakmeni ar informatīvo stendu.

228 balsis


Balsošana noslēgusies